TIGR

(BELEX:TIGR)
0,00% 0 62

Tigar a.d. , Pirot

Akcionari

Vidi sve
Ime Akcija % akcija
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 429.429 24,99%
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD - KASTODI RAČUN 161.548 9,40%
3. PIO FOND RS 149.981 8,73%
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. - KASTODI RAČUN 135.831 7,90%
5. ERSTE BANK AD - KASTODI 87.387 5,09%