AIKB

(BELEX:AIKB)
0,00% 0 1.800

AIK banka a.d. , Beograd

Akcionari

Vidi sve
Ime Akcija % akcija
1. ATEBANK 1.841.159 20,35%
2. SUNOKO DOO NOVI SAD 1.137.373 12,57%
3. LAZARIT TRADING LIMITED 452.320 5,00%
4. NATIONAL BANK OF GREECE SA 451.018 4,99%
5. JP ELEKTROPRIVREDA SA P.O. 316.927 3,50%