Dobitak Komercijalne banke u prvom kvartalu ove godine - 2,5 milijardi dinara

18. 04. 2017. / novosti

Srbija - Komercijalna banka u periodu januar - mart 2017. godine ostvarila je dobitak u iznosu od 2 milijarde i 483 miliona dinara (odnosno oko 20 miliona evra), što je za 1 milijardu i 524 miliona dinara više od dobitka planiranog Biznis planom za ovu godinu

KOMERCIJALNA banka u periodu januar - mart 2017. godine ostvarila je dobitak u iznosu od gotovo 2,5 milijardi dinara dinara (odnosno oko 20 miliona evra), što je za 152 milijarde dinara više od dobitka planiranog Biznis planom za ovu godinu.

-Ovo su prvi rezultati reorganizacije Komercijalne banke koju je u proteklih nešto više od godinu dana sproveo novi menadžment, u cilju daljeg jačanja pozicije Komercijalne banke na tržištu Srbije ali i regiona- izjavio je predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke dr Vladimir Krulj.

U odnosu na prvi kvartal 2016. godine, ostvareni pozitivan rezultat u poslovanju Komercijalne banke bolji je za 1,8 milijardi dinara. Komercijalna banka očekuje da će ovako pozitivni trendovi u poslovanju biti nastavljeni i tokom 2017. godine.

-Na ovaj način je Komercijalna banka pokazala da je veoma stabilna banka i jedan od lidera na bankarskom tržištu kako u Srbiji, tako i u regionu- izjavio je predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Aleksander Piker. Po visini akcionarskog kapitala, Komercijalna banka zauzima drugu poziciju na tržištu, pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 26,97 odsto, što je znatno iznad regulatornog limita od 12 odsto koji propisuje Narodna banka Srbije.

Izvor: novosti