Tabaković: Privredu jačaju manje kamate

19. 05. 2017. / novosti

Srbija - Guverner NBS Jorgovanka Tabaković: Zahvaljujući stabilnosti dinara, smanjene su i negativne kursne razlike sa 246,3 milijarde u 2014. na 88,8 milijardi dinara u prošloj godini

PO osnovu ublažavanja monetarne politike Narodne banke Srbije, kao i relaksacije monetarne politike Evropske centralne banke, rashodi privrede za kamate su smanjeni sa 145 milijardi dinara u 2014. godini na 99,3 milijarde dinara u 2016. godini - istakla je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković. - To konkretno znači da je privreda po osnovu kamata manje platila poveriocima 45,8 milijardi dinara.

Zahvaljujući stabilnosti dinara, smanjene su i negativne kursne razlike sa 246,3 milijarde u 2014. na 88,8 milijardi dinara u prošloj godini.

- Ukupno, po oba ova osnova, bilans uspeha privrede u 2016. godini povoljniji je za 203,4 milijarde dinara u odnosu na 2014. godinu - istakla je guvernerka NBS.

Na predstavljanju najnovijeg izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je istakla da će NBS koristiti sve raspoložive instrumente kako bi inflacija ostala niska i stabilna u srednjem roku, što će uz očuvanje finansijske stabilnosti doprineti privrednom rastu."DAJNERS"

GUVERNER je, odgovarajući na pitanje o aferi sa "dajners karticama", istakla da više nije reč o sumnji u neregularnosti, nego o falsifikovanoj dokumentaciji "Dajners kluba" koja je podneta i prilikom registracije za platnu instituciju.

Izvor: novosti