Glavni berzanski indeksi

Sigurno ste do sada, iako nikada niste investirali na berzi, čuli za berzanske indekse, kao što su Dow Jones, NASDAQ ili Belex. Ti brojevi se menjaju u svakom trenutku dok berza radi, i predstavljaju glavni metod za merenje kretanja na berzi. Oni se koriste za merenje uspešnosti dnevne trgovine na berzi i formiraju se tako da predstavljaju neku sredinu vrednosti akcija.


To znači da ako je indeks u padu, i većina akcija je bila u padu. S druge strane, ako indeks raste, i većina akcija na nekoj berzi raste. Naravno, postoje i kombinovani indeksi, koji se formiraju preračunavanjem svih ostalih indeksa – pomoću njih se može saznati kako stoje berze u, na primer, nekom regionu, ili u celom svetu.


U ovom trenutku, na Beogradskoj berzi postoje dva indeksa - Belex15 i Belexline. Na njih najviše utiču najveći igrači na tržištu akcija. To znači da ukoliko akcije neke kompanije jako padaju, ali se njima malo trguje na berzi, Belex ne pada mnogo. S druge strane, i manji pad akcija kojima se mnogo trguje čine da ovaj broj pada.


Belex15 se od Belexline indeksa razlikuje po tome što se prvi menja iz trenutka u trenutak, a drugi se izračunava na kraju radnog dana i predstavlja kretanje Belex15 indeksa. Akcije koje se prodaju na Beogradskoj berzi preko Belexa ulaze i u računanje mnogih drugih indeksa, koji u glavnom pokazuju kretanja na berzama u regionu i Evropi.


Ukoliko želite da počnete sa investiranjem, važno je i da pratite svetske berzanske indekse.

Evropa

Evropski indeksi, prema nazivu berze, nose oznaku STOXX. Tako indeks STOXXAKKVVB 50 predstavlja srednju vrednost 50 najvećih kompanija na evropskim berzama, a EURO STOXX 50 obuhvata takođe 50 kompanija, ali u državama koje koriste evro.
Indeks FTSE Eurotop 100 predstavlja 100 najkapitalizovanijih evropskih kompanija. Takođe, postoje i nacionalni indeksi na berzama u Evropi, a njih možete pratiti na http://finance.yahoo.com/intlindices?e=europe.


Evropska berza lansira i pojedine indekse koje uključuju kompanije iz Srbije - - STOXX Eastern Europe TMI Index, STOXX Balkan TMI, STOXX Sub Balkan TMI, STOXX Sub Balkan 30 i STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index.


Takođe postoje i nacionalni indeksi u zemljama u okruženju. U Hrvatskoj su to CROBEX, CROBIS i CROEMI, Crna Gora ima indeks MOSTE, a u Sloveniji su to SBI 20 i SBI TOP. U Bosni i Hercegovini, postoje posebni indeksi za Federaciju – SASX-10 i BIFX, i za Republiku Srpsku – BIRS, FIRS i ERS10.

Sjedinjene Američke Države

Berza u Americi je definitivno najrazvijenija na svetu, pa zbog toga ima i najviše indeksa. Dow Jones je samo najpoznatiji od njih, a njega emituje i proračunava kompanija koja je specijalizovana za finansijsko izveštavanje. Kompanijski indeksi na američkim berzama su i GSTI (Goldman Sachs), Russel i Willshire. Glavni indeks američke berze je Amex, a NASDAQ pokazuje akcije kojima se trguje na toj berzi. Berza u Njujorku, poznati Wall Street, emituje indeks NYSE.


Postoje takođe i indeksi kojima se prati kretanje u pojedinim granama industrije, i na globalnom i na američkom nivou. Preko njih je moguće saznati šta se dešava sa softverskom industrijom, tržištem nekretnina ili finansijskih usluga. Spisak indeksa po granama industrije može se pronaći na stranici http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_market_indices#Equity.2C_by_industry