Kada prodavati besplatne akcije?

Prepoznavanje pravog momenta za prodaju besplatnih akcija veština je kao i za bilo koju drugu berzansku  trgovinu. Akcije se za sad prodaju preko naloga u pošti bez ikakve nadoknade, a iskusni brokeri su osmislili savete za prodaju akcija. Ipak, često takvi dokumenti ne daju informacije koje su dovoljno jasne i početnicima u berzanskom poslu.

Osnovno pravilo berze je jednostavno: svi prave greške, i bogati i siromašni, i iskusni i neiskusni. Poenta je u tome da se greške saniraju što lakše i što brže. Svaku akciju koja vam pravi problem, pa i besplatnu, treba prodati što brže.

1.Grafik koji pokazuje trend cene akcija formira parabolu


Grafik nikada nije ujednačen i ne pravi pravilnu parabolu, ali ako je trend jedno duže vreme uzlazan, može se očekivati da se u kratkom vremenu vrednost akcija duplira. Tad treba sačekati sa prodajom do momenta velikog skoka.


2.Kupujte i prodajte akcije kad pređu psihološku granicu


Normalno je da cena akcije skače i pada, ali se obično jedno duže vreme zadržava isti minimum i maksimum. U momentu kada akcija pređe dotadašnji maksimum, pravo je vreme za kupovinu – očekuje se nagli rast. Važno je odreagoovati odmah – u prvih 5% od dotadašnjeg maksimuma. Ako to propustite, čekajte narednu šansu. Ako ne planirate da kupujete akcije, nego da prodajete besplatne, ovo možete da protumačite kao žuto svetlo na semaforu – spremite se da prodate, ali ne žurite previše.


3.Procenite momenat

Svaka pošta u kojoj se prodaju besplatne akcije u 16 sati dobija cenu koja je na zatvaranju Beogradske berze. Ta cena važi za početak narednog dana i može da varira otprilike -8%  ili +10% - to je dozvoljena fluktuacija. Ona pomaže svima da odrede minimalnu cenu po kojoj će prodati akciju. Ovo praktiično znači da vi možete da odredite bilo koju cenu za vašu besplattnu akciju i date nalog za prodaju – prodaja će se obaviti onog dana kada vaša cena bude u zoni dozvoljene fluktuacije.

4. Ako ste u velikoj finansijskoj krizi, prodajte akcije

Ništa nije važnije od dobrobiti vas i vaše porodice. Ukoliko ste u jako velikoj finansijskoj krizi, prodajte besplatne akcije i više ne razmišljajte o njima. I akcije koje su dodeljene a još nisu na berzi, mogu se prodati kupoprodajnim ugovorom.