Šta su besplatne akcije?

Kada je 2008. godine doneta odluka da se svakom građaninu Srbije dodele besplatne akcije javnih preduzeća, mali broj ljudi je zapravo znao šta će to dobiti na poklon. Tri godine kasnije, obećanih 1000 evra je i dalje nedosanjani san novopečenih akcionara, a većina onih koji su dobili akcije misli da nema nikakve koristi od njih.  

Šta su besplatne akcije? 

Besplatne akcije predstavljaju mali broj akcija uspešnih javnih preduzeća koja se privatizuju, pa će akcije država raspodeliti svakom građaninu, ukoliko već nije dobio akcije kada je privatizovana firma u kojoj je radio ili će ih dobiti prilikom privatizacije.

Koje se akcije nude? 

NIS, JAT, Telekom, EPS, Galenika i Aerodrom „Nikola Tesla“ su veliki sistemi čije su akcije obećane građanima. Osim toga, treba očekivati novčanu naknadu od do sada privatizovanih društvenih preduzeća i besplatne akcije državnih sistema koji tek treba da se privatizuju – takozvane akcije Akcionarskog fonda.

Šta smo dobili i šta se još čeka?

Građanima je za sada na račun upisano po 5 akcija NIS-a i 1 akciju Aerodroma Nikola Tesla (koji je i dalje u vlasništvu države, ali je na berzi) kao i 7 akcija Akcijskog fonda. NIS-ovim i Aerodromovim akcijama moguće je trgovati na berzi – njihove oznake su NIIS i AERO. Akcijski fond još nije na berzi i takve akcije je teško prodati. Kada država odluči da privatizuje i ostala preduzeća, građani će dobiti i njihove akcije. JAT, Telekom, EPS i Galenika su i dalje u vlasništvu države i nisu na berzi.

Kada ćemo dobiti preostale akcije? 

Prema zakonu, akcije će biti podeljene građanima najkasnije šest meseci nakon privatizacije preduzeća. To se dešava pre nego što akcije izađu na berzu, tako da je sa njima u početku teško, ali ne i nemoguće, trgovati.

Šta očekivati od besplatnih akcija? 

Nerealna procena Ministarstva od 1000 evra po građaninu koštala je čitavu priču o besplatnim akcijama kredibiliteta i poverenja. S obzirom na to da niko ne veruje u bilo kakvu značajnu finansijsku korist od njih, akcije su ili prodate po niskim početnim cenama, ili leže zaboravljene na računima građana.

Realnost, ipak, kaže nešto drugo. Veliki sistemi su veoma profitabilni i novi većinski vlasnik ih kupuje zato što očekuje da od njih zarađuje novac, kao što sada to čini država. Što je profit veći, to je vrednost akcije veća, i za sada, jedino što se može očekivati na duže staze je rast vrednosti besplatnih akcija.

Isto tako se može očekivati da one više ne budu besplatne. Naime, Zakon prema kome građani ne snose nikakve troškove predviđa rok do kraja 2011. To znači da će svako ko bude hteo njima da trguje od naredne godine morati da plaća nadoknadu.